Willy van Dalen

Geregistreerd Coach en Counselor

Ik ben geschoold als elektronicus en hobbymatig ben ik veel met technische onderwerpen bezig. Het grootste deel van mijn carrière ben ik actief in de technische wereld. Met personal coaching ben ik begonnen in 1999. Ik heb er veel voldoening van als iemand mij deelgenoot maakt van wat hem bezig houdt en dat ik mag begeleiden in de persoonlijke groei. Dit was de aanzet tot het doen van een opleiding bij het Europees instituut. Na 3,5 jaar studie ben ik nu Master Coach en Counselor.

Waarom kiezen voor Opti-mentaal?

Gedegen opleiding

De ruim drie-jarige opleiding aan het Europees Instituut (onderdeel van de Baak) geeft een stevige basis om als coach en counselor actief te zijn. Tevens is het voorwaarde om geregistreerd te kunnen worden bij de orde van beroepscoaches.

Ervaring

Sinds 2012 ben ik actief als coach & counselor binnen de organisatie waar ik toen in dienst was. Daarna ook als zelfstandig onafhankelijk coach. Mijn eigen functioneren reflecteer ik regelmatig met een ervaren coach-supervisor.

Bekend met technici

Zelf ben ik technisch opgeleid en heb lang in een technisch beroep gewerkt. Daarna ben ik jarenlang actief geweest als adviseur bij een werktuigbouwkundig ingenieursburo in de productie industrie en heb daar werktuigbouwkundig engineers begeleid.

 

Registratie

Ik sta geregistreerd bij de Algemene Beroepsvereniging voor Coaches de Nobco. U kunt mijn registratie terugvinden op www.nobco.nl. De Nobco staat voor het uitdragen van een efficiente en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

Professionele achtergrond

Diploma's & certificaten

  • Training groepsdynamica en teamcoaching, Het Balkon, centrum voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. (Rene Meijer en Lex Mulder), 2022
  • Workshop Transactionele analyse. TA Academie, 2017
  • Europees Instituut / De Baak Master Coach & Counselor Graad/titel post-HBO, 4 jaar Studierichting Master Coach & Counselor, afstudeerjaar

Professionele ervaring

  • 2015-heden coaching en counseling als zelfstandige met Opti-mentaal
  • 2012-2020 coaching en counseling van ingenieurs bij ingenieursbureau
  • 1999 gestart met coachen van kleine groepen in de farmaceutische industrie

Geheimhoudingsplicht

Het beroepsgeheim van de counselor bestaat uit een zwijgplicht. Als je iets in vertrouwen vertelt, mag de counselor dit niet zo maar doorvertellen. Doet de counselor dat wel, dan loopt hij/zij het risico dat deze zich voor de tuchtrechter, civiele rechter of strafrechter moet verantwoorden. Maar er zijn situaties waarin de counselor de informatie mag of zelfs moet delen. Enkele belangrijke voorbeelden zijn:

Toestemming van de cliënt

De counselor mag de geheimhoudingsplicht doorbreken als de cliënt daarvoor toestemming geeft. Dat moet wel goed aan de cliënt worden uitgelegd en er moet bedenktijd worden gegeven. Als de counselor de toestemming heeft, bestaat er nog geen verplichting om de informatie ook daadwerkelijk te delen. Tevens moet worden
opgemerkt dat de counselor nooit meer informatie mag delen dan daadwerkelijk noodzakelijk en relevant is.

Wettelijke verplichting

De counselor is wettelijke verplicht informatie over de cliënt aan anderen door te geven bij bijvoorbeeld gevaarlijke infectieziektes, huiselijk geweld, kindermishandeling of ernstig gevaar voor derden of cliënt. Hiervoor heeft de wetgever regels verplicht gesteld waaraan de counselor zich niet aan mag onttrekken. Bij overtreding kan de counselor vervolgd worden of uit het register van de beroepsvereniging worden geschreven.

Conflict van plichten

Als de cliënt geen toestemming geeft, maar wanneer de counselor wel ernstige schade aan de cliënt  of een ander kan voorkomen door de informatie met anderen te delen, mag de counselor de geheimhoudingsplicht doorbreken.
De counselor moet wel eerst alles hebben gedaan om van de cliënt toestemming te krijgen. Bij acuut gevaar voor de veiligheid of het leven van een kind en acuut gevaar voor lichamelijk letsel of het leven van een volwassenen is de counselor verplicht direct met de politie contact op te nemen.