Investering & rendement

Coaching en Counseling zijn effectieve methodes om beter te gaan functioneren als leidinggevende,  ziekteverzuim terug te dringen, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde vraagstukken op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Een  kortdurende, op maat gemaakte, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim of het beter kunnen functioneren. Preventie is b.v. ook een belangrijk toepassingsgebied van counseling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counselingstraject. 

Maatwerk

Opti-1

Bij deze optie is uitgegaan van het minimum aantal gesprekken voor de lichte vraagstukken.

 • gesprek met opdrachtgever
 • intake met medewerker
 • 4 coachgesprekken
 • eindevaluatie met opdrachtgever en medewerker

Opti-2

Uitgangspunt van deze mogelijkheid is de duur van een gemiddeld coachtraject.

 • gesprek met opdrachtgever
 • intake met medewerker
 • 8 coachgesprekken
 • evaluatie na 4 gesprekken
 • online begeleiding
 • eindevaluatie met opdrachtgever en medewerker

Opti-3

Voorkomen van een burnout of reintegratie na burnout, verliesverwerking en rouw kunnen meer aandacht en tijd  vragen. 

 • gesprek met opdrachtgever
 • intake met medewerker
 • 16 coachgesprekken
 • evaluatie na 8 gesprekken
 • online begeleiding
 • eindevaluatie met opdrachtgever en medewerker

N.B. De genoemde opties zijn voorbeelden. Iedere begeleiding moet op het individu worden afgestemd en is daarom op maat te maken. Uitgangspunt is dat de gesprekken plaats vinden in het kantoor van Opti-mentaal. Voor gesprekken op lokatie worden reisuren en reiskosten in rekening gebracht.

Mogelijkheden

Coaching individueel

Een van uw medewerkers ligt blijkbaar niet zo goed in de groep vanwege zijn eigen manier van communicatie waardoor de voortgang stagneert. Of een medewerker groeit door naar een leidinggevende functie en heeft met bepaalde aspecten van de nieuwe functie toch moeite. Prive kan er ook iets zijn voorgevallen dat hem of haar belemmert in het dagelijks functioneren. Een individueel coachtraject door onafhankelijk Opti-mentaal kan iemand weer het zelfvertrouwen geven, handvatten geven of het eigen gedrag laten inzien en veranderen. Dat neemt u veel tijd en werk uit handen en u krijgt er een tevreden medewerker voor terug.

Teamcoaching

Iedere werknemer doet zijn best op zijn of haar manier om het beste uit zichzelf te halen en zijn werk zo goed mogelijk te doen. Toch vallen de resultaten van het team tegen. Als het niet lukt om de reden daarvan te achterhalen is het wellicht verstandig een onafhankelijk coach in te schakelen die samen met het team onderzoekt waar de knelpunten zitten om vervolgens aan teamontwikkeling te gaan werken.

Counseling individueel

Counseling is een verdiepende vorm van begeleiding. Hier staat het komen tot een snel resultaat zoals bij coaching minder op de voorgrond. Het gaat bij counseling meer over de oorzaak van het ontstaan van iets dat in de weg zit. Het onderzoeken van oorzaken, aannames en overtuigingen geeft een diepgaand inzicht die iemand in staat stelt belemmerende gedachten los te laten en beter te functioneren. Counseling kan ook preventief worden ingezet om een dreigende overspanning of burnout te voorkomen.

Burnout reintegratie

Een medewerker is een tijd niet werkzaam geweest vanwege een burnout of overspanning . Er is adequate hulp geweest b.v. van een psycholoog om te kunnen terugkeren in het arbeidsproces. De begeleiding wordt afgesloten. Echter tijdens het hervatten van de werkzaamheden merkt de medewerker dat hij nog steeds gehinderd wordt door dezelfde vraagstukken die hem mogelijk opnieuw burnout of overspannen kunnen maken. Echte handvatten om ander gedrag te laten zien ontbreken vaak. Ik kan helpen om die handvatten te vinden waardoor je niet in dezelfde valkuil valt.

Verlies & rouw

Bij dit onderwerp wordt in eerste instantie gedacht aan het overlijden van een dierbare. Er zijn echter veel meer situaties waarbij we met verlies en rouw te maken kunnen krijgen want het gaat om het verliezen van iets of iemand waaraan we ons gehecht hebben. Hechten doen we ons aan een baan, een functie, dingen, mensen, gewoontes, enz. Als we kwijt raken waaraan we gehecht zijn dan kan ons dat uit evenwicht brengen, het vertrouwde is er immers niet meer. Begeleiding vanuit veiligheid en vertrouwen kan je dan de regie weer terug geven.