Blog

Hier ga ik regelmatig een kort artikel plaatsen over coaching of counseling. Het kan een verhaal zijn over mijn dagelijkse belevenissen in de praktijk of over een boek of artikel dat ik heb gelezen. Vind je dit interessant schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief dan wordt je automatisch op de hoogte gehouden bij het verschijnen van een nieuw blog.

gelaagdheid

Teamtraining of teamcoaching?

Is er verschil? Zo ja, waarin zit dat verschil?

Teamtraining is een onderdeel van teamcoaching. Het uitgangspunt van teamtraining is het rationeel handelen van mensen. Dat kun je trainen om verandering te realiseren maar de training moet regelmatig worden herhaald om het geleerde niet te laten verwateren.

Teamcoaching is het volledige traject van begin tot eind, vanaf het eerste contact met de vraagsteller tot en met de afsluitende gesprekken en eventuele follow-up. Uitgangspunt is dat het voor blijvende verandering noodzakelijk is om de onbewuste processen die het handelen van teamleden en daardoor het hele team mede bepalen mee te nemen in de teamcoaching.

De coach en de analyse:

Een teamcoach zal een analyse maken vertrekkend vanuit de vraag die hij krijgt. Deze analyse geeft richting aan de keuze van de interventies die volgen. De groepsdynamiek speelt daarin een kernrol met drie onder te verdelen structuren; de oppervlaktestructuur, de harde structuur en de dieptestructuur. Uit deze structuren wordt al duidelijk dat er een gelaagdheid bestaat in de groepsprocessen. Aan de oppervlakte spelen de zichtbare groepsprocessen, het zichtbare gedrag onderling. De harde structuur zit opgesloten in alles wat er is vastgelegd op papier en de dieptestructuur is wat we vermoeden dat er gebeurt onder de oppervlakte en dat we zien door tegenstrijdige gedragingen.

Om blijvende veranderingen in het gedrag van de groep te bewerkstelligen is het van belang om aandacht te schenken aan de diepere structuur omdat deze voor een belangrijk deel de zichtbare dynamiek bepaalt.

Maak echt contact

Je communiceert altijd en overal. Zelfs als je het niet doorhebt, want non-verbale communicatie geeft stiekem ook al heel wat prijs. Miscommunicatie of een communicatievalkuil

Meer lezen