Wat is teamcoaching en wanneer zet je het in?

Teamcoaching is een methodiek om samenwerking te verbeteren, individuele sterktes beter te benutten en resultaatgerichte teams verder te ontwikkelen. Het voordeel van teamcoaching is in de eerste plaats de ondersteuning van de ontwikkeling van de groep zodanig dat zij in staat is om zich op eigen kracht zelfstandig te kunnen  door ontwikkelen. Wilt u graag teams die zich autonoom ontwikkelen om tot de beste samenwerking te komen en de gewenste doelen realiseren? Plan dan nu een teamcoaching in bij Opti-mentaal. Wij zijn gespecialiseerd in sales processen, maintenance processen en productie processen en kunnen met name in die gebieden uw team helpen.

Waarom zou je kiezen voor teamcoaching?

Gewenste resultaten die een team wordt geacht op te leveren kunnen soms uitblijven zonder dat daarvoor een duidelijke reden is aan te wijzen. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

In teamcoaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Dié zijn onderwerp van gesprek.

Welke onderwerpen komen voorbij wanneer je kiest voor teamcoaching?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Eén van de succesfactoren in een coachingstraject is de relatie tussen coach en coachee. Wij hechten dan ook veel waarde aan het matchingsproces en zetten onze expertise op dit gebied graag voor je in. Meer weten? Neem contact met ons op via 0642233682 of stuur een mail naar coach@opti-mentaal.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Veelgestelde vragen

Gesprekken zijn met de coach en de coachee of een (echt)paar. De gesprekken worden gevoerd in een rustige ruimte of kamer waar je door niemand wordt gestoord.

Een gesprek duurt 1 a 1,5 uur afhankelijk van wat op dat moment nodig is. Uitgangspunt is een uur.

Door de werkgever

Werkgevers kennen veelal een opleidingsbudget voor de medewerkers. Een effectief coachingstraject kan voordeliger en zinvoller zijn dan een opleiding of cursus. Informeer bij je werkgever naar jouw mogelijkheden.

Via de belastingdienst

Wanneer je als particulier coachingskosten zelf betaalt, kun je deze inclusief btw als scholingskosten aftrekken mits het doel van het traject gericht is op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden, die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Coachingskosten voor zelfstandig ondernemers zijn aftrekbaar als bedrijfskosten.

Via de Arbodienst van je werkgever

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers na overleg met de bedrijfsarts in bepaalde gevallen bereid om coachingskosten te vergoeden. In het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim.

Via het UWV

Als uitkeringsgerechtigde kun je bij het UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Het UWV kent een individuele reïntegratie overeenkomst. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.

Dat is helemaal afhankelijk van de situatie en de vraag. Soms is 1 gesprek al voldoende en soms wel 10 of meer. Een gemiddeld traject duurt 7 gesprekken.

Ja, absoluut. Niets van wat er in de gesprekken wordt besproken wordt door mij met anderen gedeeld. Zie ook de informatie onder de tab “Wie ben ik?”.

Je kan een afspraak inplannen door gebruik te maken van het antwoordformulier op de pagina “Contact”, je mag een mail sturen en je kunt me bellen. Alle contactinfo staat onder iedere pagina.

Een coachtraject is een investering voor het leven. Het gaat je meer opleveren dan het kost. Neem contact op om dit te bespreken.

Dat is een kwestie van proberen. Als de informatie op mijn website je aanspreekt of je hebt positieve signalen van iemand anders gehoord dan kun je gewoon eerst contact opnemen. We maken een afspraak voor een kennismaking en als er in dat gesprek een “klik” is dan merk je dat vanzelf en kunnen we vervolggesprekken inplannen.

Er zijn drie verschillende kantoren in Enschede. Op welke locatie jou gesprek plaats vind krijg je van tevoren te horen. Gesprekken kunnen ook elders in de regio worden gehouden, b.v. op je werkplek.